image

ŞEMS-İ TEBRİZİİ TÜRBESİ VE CAMİ

Türbe, klâsik Selçuklu kümbetleri tipindedir. Üstü sonradan örtülen kurşun bir çatı ile kaplıdır ve kubbenin altında büyük bir sanduka mevcut olup burada Şems-i Tebrizi’nin naaşının olduğu kabul edilmektedir..

Şerâfeddin Câmiinin kuzeyinde Şems Parkı’nın içinde yer alır. Günümüzde yapı, 1510 yılında Emir İshak Bey tarafından mescitle birlikte elden geçirilerek genişletilmiş şekliyle varlığını sürdürmektedir. Mescidin içinde Şems-i Tebrîzî’ye ait olduğuna inanılan bir türbe bulunmaktadır. Hz. Mevlâna’nın düşünce hayatında çok önemli bir yere sahip olan Şems-i Tebrîzî’nin Türbesi ve Mescidi Konya’da en çok ziyaret edilen mekânlardan biridir.

Bizi Arayın
Whatsap tan Yazın
Kalkış Saatleri ve Yeri
Otobüsüm Nerede