MESAFELİ BİLET SATIŞ SÖZLEŞMESİ1.  TARAFLAR


İşbu Mesafeli Bilet Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”); bir tarafta https://konyasehirturu.com/ internet sitesinden bilet satın alan kişi (“ALICI”) ile diğer tarafta Musalla Bağları Mah. Ruhi Bağdadi Sok. No:10/1 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan KONYA ORGANİZASYON TURİZM REKLAM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“KONYA TURİZM AJANSI ve/veya SATICI”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.


İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu bilet satışını onayladığı takdirde bilet bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.


SATICI BİLGİLERİ:


Unvan

KONYA ORGANİZASYON TURİZM REKLAM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres

Musalla Bağları Mah. Ruhi Bağdadi Sok. No:10/1 Selçuklu/KONYA

Mersis No


Telefon

+90332 237 42 00

E-posta

bilgi@konyaturizmajansi.com.tr

Web Sitesi

https://konyasehirturu.com/


ALICI BİLGİLERİ:

  

Adı Soyadı


Adres


Telefon


E-mail2. SÖZLEŞMENİN KONUSU


İşbu Mesafeli Bilet Satış Sözleşmesi (Sözleşme)’nin konusu, aşağıda detayları yer alan Bilet(ler)in KONYA TURİZM AJANSI ve/veya anlaşmalı olduğu satış kanalları aracılığıyla Satıcı tarafından Alıcı’ya satışı ve teslimine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


3.  TANIMLAR


İşbu Sözleşme kapsamında;Alıcı : KONYA TURİZM AJANSI Satış Kanalları aracılığıyla Etkinlik Bileti satın alan ve yukarıda bilgileri yer alan gerçek veya tüzel kişiyi;


Bilet : KONYA TURİZM AJANSI Satış Kanalları aracılığıyla Satıcı tarafından satışı yapılan,


fiziki ve/veya elektronik iletişim araçları ile Alıcı’ya iletilen ve Alıcı’ya ilgili Etkinlik’e giriş imkanı sunan, ancak herhangi bir mali değeri olmayan basılı ve/veya elektronik belge ve/veya veriyi,Bilet Satış Bedeli : Satıcı’ya ait Hizmet Bedeli ve Diğer Ücretleri de içerecek şekilde KONYA TURİZM AJANSI Satış Kanalları aracılığıyla satılan Bilet(ler) karşılığında Alıcı’dan vergiler dahil tahsil edilecek bedeli,


Elektronik Bilet : KONYA TURİZM AJANSI Satış Kanalları aracılığıyla ilgili yasal mevzuat uyarınca Alıcıya elektronik ortamda iletilmek üzere elektronik belge biçiminde oluşturulan, elektronik sertifika ile imzalanan, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilen bileti,Etkinlik(ler) : İşbu Sözleşme uyarınca Satıcı tarafından Alıcı’ya satılan Bilet(ler) vasıtasıyla Alıcı’ya giriş imkanı sunulan ve aşağıda detayları bulunan kültürel, sanatsal, eğlence, eğitim, sportif ve sair amaçlı her türlü konser, gösteri, müsabaka, yarış, temsil, sinema, tiyatro, opera, atölye, sergi, müzecilik, fuar, veya diğer her türlü faaliyeti,


Etkinlik Mekanı : Etkinlik(ler)’in gerçekleştirileceği mekan veya mekanları,


KONYA TURİZM AJANSI Satış Kanalları : Bilet(ler)in Alıcı’lara satışa sunularak satıldığı, Satıcı’nın yönetim ve

uygulaması dahilindeki her türlü fiziki ve/veya elektronik satış kanallarını,


Satıcı/KONYA TURİZM AJANSI : KONYA ORGANİZASYON TURİZM REKLAM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. ‘ni ifade eder.


4- ÖDEME


Mesafeli Satış İşlemine Konu Etkinlik Bilet(ler)i ile Vergiler Dahil Alıcı’nın Ödeme Yükümlülüğü Altına Girdiği Toplam Bilet Satış BedeliEtkinlik Adı

Etkinlik Tarihi, Saati ve Yeri

Bilet Adeti

Bilet Türü (Tam/Öğrenci)

Bilet Satış Bedeli (KDV dahil)


Toplam Ödeme Bedeli

Ödeme Şekli ve Planı:


:


:


:


:


:


:

Alıcı’nın bankası kampanyalar düzenleyerek Alıcı tarafından seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar Alıcı’nın bankasının inisiyatifindedir ve Satıcı’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda KONYA TURİZM AJANSI Satış Kanalları’nda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Alıcı’ya ait kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren Bilet Satış Bedeli taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması Alıcı’nın bankasının inisiyatifindedir.


5- BİLETLERİN TESLİM ŞEKLİ VE İFASI


Ödeme işleminin başarıyla gerçekleşmesi şartıyla, satılan Bilet(ler) Alıcı’ya elektronik ortamda teslim edilir. Bu kapsamda Alıcı, satın aldığı Etkinlik Bilet(ler)ine,


  • ödeme onay işlemi sonrasında Alıcı’ya görünür kılınan satış onay ekranında “Biletlerim” seçeneğine gitmek suretiyle
  • KONYA TURİZM AJANSI’na kayıtlı cep telefonuna gönderilecek adres linkini kullanarak ve
  • her zaman Alıcı’ya ait KONYA TURİZM AJANSI üyelik hesabı altındaki “Biletlerim” seçeneğini kullanmak suretiyle erişim sağlayabilir.
Bilet(ler)in teslimi için kullanılacak cep telefonu bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu temin etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Satıcı bu nedenle yaşanabilecek teslimat gecikmelerinden veya teslimatın gerçekleşmemesinden sorumlu değildir. Internet veya GSM ağlarındaki kesintiler, sistemdeki aksaklıklar vb. nedenlerle Bilet(ler)in Alıcı’ya iletiminde gecikmeler yaşanabilir. KONYA TURİZM AJANSI bu gibi durumlarda sorumlu tutulamaz. Öte yandan, Bilet(ler)in Alıcı tarafından elektronik ortamda teslim alınmasını engelleyecek nitelikte Alıcı’nın kullanımındaki internet ve GSM hattındaki veya cihazlardaki arıza, sorun ve aksaklıklar nedeniyle Bilet teslimatında yaşanacak sorunlardan Satıcı sorumlu tutulamaz.


Mevzuat uyarınca fatura niteliğindeki elektronik bilet belgesi (e-bilet) Alıcı’ya ayrıca e-posta yoluyla iletilir. Fatura niteliğindeki elektronik bilet belgesi ile Etkinlik(ler)e giriş imkanı vermez.


6- İPTAL VE ERTELEME


Doğal afet, yangın, elektrik kesintisi, ayaklanma, isyan, savaş, sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı, fiziki engel, kamu makam ve mercilerinin eylem ve kararları, lokavt, genel grev, salgın hastalık gibi Etkinlik’in yapılması veya tamamlanmasına engel teşkil eden ve KONYA TURİZM AJANSI’nın kontrol ve sorumluluğu dışında gerçekleşen nedenler (“Mücbir Sebepler”) de dahil olmak üzere Etkinlik’in herhangi bir nedenle yapılamaması veya tamamlanamaması veya başka bir tarihe ertelenmesi durumlarında,


işbu Sözleşme konusu Bilet(ler) de dahil o ana kadar Etkinlik için KONYA TURİZM AJANSI Satış Kanalları aracılığıyla satılan biletler bakımından iptalin hangi şekilde yerine getirileceği, Bilet bedellerinin iadelerinin başlama-bitme süresi ve nasıl yerine getirileceği vd. hususları içeren “İptal ve İade” prosedürü KONYA TURİZM AJANSI tarafından web sitesi veya varsa mobil uygulama üzerinden duyurulur.


Duyurulan İptal ve İade prosedürüne uygun şekilde hareket etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. KONYA TURİZM AJANSI tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz. İptal edilen ve ertelenen etkinliklerde bilet tutarının iade edilebilmesi için, biletlerini KONYA TURİZM AJANSI Bilet Satış Noktasına fiili olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Fiili olarak teslim edilmeyen biletlere ilişkin olarak bilet bedeli iadesi yapılmamaktadır.


Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz.


Etkinlik’in ertelenmesi durumunda, iadesi yapılmayan Bilet’ler geçerliliğini koruyabilir ve duyurulacak tarih, yer ve saatte gerçekleştirilecek Etkinlik’e, mekan değişmemişse aynı kategoriden giriş imkanı sağlayabilir. Ancak, Satıcı sistemsel ve yapısal gereklilikleri uyarınca, iade edilmeyen Bilet’lerin iptalini gerçekleştirerek Alıcı’ya ertelenen Etkinlik’te geçerli olacak yeni bir Bilet iletme hakkına sahiptir.


7- CAYMA HAKKI


Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden Alıcı’nın işbu Mesafeli Bilet Satış Sözleşmesi’nden cayma hakkı bulunmamaktadır.


8- UYUŞMAZLIK, YETKİLİ MAHKEME VE DELİL ANLAŞMASI


İşbu sözleşmenin tamamı Türk Hukuku’na tabidir. İşbu Sözleşmedeki hüküm ve şartların yorumlanması, geçerliliği ve/veya akdedilmesinden kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlığın çözümünde, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti ve/veya Tüketici Mahkemeleri (Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen parasal sınırlar dahilinde) yetkilidir.


Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda KONYA TURİZM AJANSI’nın defter ve kayıtlarının, belgelerinin, bilgisayar kayıtlarının, çıktılarının ve düzenlenecek tutanakların geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını ve dava halinde herhangi bir hususun ispatı için Taraflar bu maddenin HMK.193. maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.


9- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


KONYA TURİZM AJANSI, Alıcılarla ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, telefon, adres, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, mali veriler vb. bilgiler;


  • sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile KONYA TURİZM AJANSI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin KONYA TURİZM AJANSI adına yerine getirilmesini sağlamak için KONYA TURİZM AJANSI, paydaşları ve hizmetin ifası için gerekli olan üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. KONYA TURİZM AJANSI, söz konusu kişisel verileri yalnızca işbu Sözleşme konusu hizmetlerin yerine getirilebilmesi bakımından zorunlu olduğu ölçüde kullanmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, KONYA TURİZM AJANSI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.


ALICI KONYA TURİZM AJANSI’na belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda KONYA TURİZM AJANSI’na her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.


10- GENEL HÜKÜMLER


KONYA TURİZM AJANSI, şehir turu sırasında ziyaretçilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin içeri sokulmasını yasaklayabilir. Bu durumda ziyaretçiler, herhangi bir itiraz haklarının bulunmadığını peşinen kabul eder.


KONYA TURİZM AJANSI,  şehir turu sırasında ziyaretçilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez.


ALICI, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, KONYA TURİZM AJANSI tarafından açıkça yazılı izin verilmesi haricinde, bileti, hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Bu itibarla, satın alınan bilet, üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere promosyon veya diğer ticari amaçlarla kullanılamaz. Aksi takdirde ALICI, KONYA TURİZM AJANSI’nın uğradığı ve/veya uğraması muhtemel zararlarından sorumludur.


11- YÜRÜRLÜK


İş bu sözleşmenin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve iş bu sözleşme yürürlüğe girecektir.


ALICI, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, sözleşmeden cayma hakkı olmadığı ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bizi Arayın
Whatsap tan Yazın
Kalkış Saatleri ve Yeri
Otobüsüm Nerede