İPTAL & İADE KOŞULLARI

1- TARAFLAR


Bundan böyle İlgili şehir turuna ilişkin bilet satışı yapan “KONYA TURİZM AJANSI” ve KONYA TURİZM AJANSI’nın satışa sunmuş olduğu program ve hizmetleri satın almak isteyen “TÜKETİCİ” olarak anılacaktır.


2- İÇERİK


1) İş bu sözleşme KONYA TURİZM AJANSI’nın organize etmiş olduğu; turları, organizasyonları, ve satışa sunmuş olduğu tüm hizmetleri satın almak isteyen “TÜKETİCİ ile KONYA TURİZM AJANSI” arasında, verilecek hizmet ve şartların düzenlenmesini kapsar.

2) WEB sitesi üzerinden veya KONYA TURİZM AJANSI tarafından belirlenen satış noktalarına gelerek kayıt olup sözleşmeyi imzalayan kişi, sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu şehir turu programına katılan, beraber seyahat edeceği kişiler adına “TÜKETİCİ” sıfatı ile KONYA TURİZM AJANSInın tek muhatabıdır. Bu kişiler sözleşme imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak işbu sözleşme şartlarını, ilgili TÜKETİCİ’den veya KONYA TURİZM AJANSI broşürü, internet sitesi ile öğrenmiş ve satışa sunulan hizmetlere bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmiş sayılırlar.

3) Kayıt olunan program’la ilgili, bu kişiye yapılan bilgilendirmeler, diğer TÜKETİCİ’lerede yapılmış sayılır.


3- ÖDEMELER


1) Satışlarımız nakit veya bankaların kredi kartları ile tek çekim, peşin ve / veya anlaşmalı bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır.

2) KONYA TURİZM AJANSI’nın ilan etmiş olduğu programlara kayıt yapılırken ilanda belirtilen ücret üzerinden toplam tutar ve ya belirtilen kapora kredi kartı, banka havalesi veya nakit olarak tahsil edilir.


4- İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER


1) KONYA TURİZM AJANSI, şehir turu programına katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşmamalarına bağlı olarak ve gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı programları, başlangıcından 3 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Tüketici ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda TÜKETİCİ’nin tazminat hakkı doğmaz.

2) TÜKETİCİ’nin programın başlamasına 7 gün kalaya kadar vazgeçmesi, kaydını iptal etmesi durumunda ücretinin tamamı iade edilir. 

3) Tüketici, programın başlamasından 3 gün önce rezervasyonunu herhangi bir sebep ile iptal- değişiklik talep edilmesi halinde program bedelinin % 50’ sini, 24 saatten günden önce ise bedelin tamamını KONYA TURİZM AJANSI’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4) Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı programa iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, KONYA TURİZM AJANSI tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları programın başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir geri ödeme yapılmaz.


5– GENEL HÜKÜMLER


1) KONYA TURİZM AJANSI, program kapsamındaki ulaşım araçlarını, hareket saatlerini programda “belirtilen standartlara” bağlı kalmak koşuluyla değiştirme hakkına sahiptir. Rehber yol ve hava durumuna göre program içinde değişiklikler yapabilir.

2) Kayıt esnasında verilen yazılı programlar örnek programlardır. Programlarında belirtilen turlar yerel otoritelerin izin vermemesi, yangın, deprem, doğal afet, terör v.s. gibi sebeplerle gezilememesinden dolayı KONYA TURİZM AJANSI sorumlu tutulamaz.

3) Zorunlu seyahat sigortası KONYA TURİZM AJANSI tarafından her katılımcı için yaptırılmak zorundadır. İşbu seyahat sigortası paketinin içinde bulunan eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. KONYA TURİZM AJANSI bu teminatların içeriği, kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

4) Tüketicinin başladığı programı, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde turu terk ettiğini turu düzenleyen yetkililere sebepleri ile birlikte yazılı olarak belirtmek zorundadır. Aksi halde tüketici programı terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addedilir.

5) Tüketicinin şikayetçi olduğu hususlar hizmetlerin ifası sırasında yazılı olarak KONYA TURİZM AJANSI na bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

6) Rehberlik hizmetleri program kapsamında belirtilen mekanlar için geçerlidir. KONYA TURİZM AJANSI, tur lideri ve rehber; çarşı, pazar ve alışveriş işlemlerinde rehberlikten sorumlu değildir.

7) KONYA TURİZM AJANSI, programa katılan tüketicilerle, taşıyıcı firmalar ve program içeriği ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu nedenle kendisine müracaat ile programa kayıt olan tüketicilerin, KONYA TURİZM AJANSI ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına aracıların programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, taşıma hizmeti sunan araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına, tipi ve her türlü hava koşullarından yol engeli gibi sebeplerden yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, savaş, savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülmez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıkların, maddi, manevi hasarlı kazalardan ve ortaya çıkabilecek bu gibi durumlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

8) Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya rahatsızlık veren eşyaları ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, şehir turu yapılacak taşıt araçlarına alınmazlar.

9) Tüketici mesafeli satış sözleşmesinde beyan ettiği isimlerin doğruluğundan sorumludur. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile KONYA TURİZM AJANSI’da kalan kopyası arasında fark olursa KONYA TURİZM AJANSI’da kalan kopya ve KONYA TURİZM AJANSI kayıtları esas alınır.

10) Web sitesi üzerinden yapılan satışlarda kayıt yapan TÜKETİCİ kayıt sözleşmesini okumuş ve şartları kabul etmiş sayılır.

Bizi Arayın
Whatsap tan Yazın
Kalkış Saatleri ve Yeri
Otobüsüm Nerede